Sverige i världens program 2023

Klicka på titeln för den programpunkt du är intresserad av för att läsa mer om innehåll och talare. Alla seminarier går att se i efterhand på Sverige i världens YouTube-kanal.

Onsdag 28 juni


Tid

Organisation

Rubrik

08.00 Sida Global utveckling i fokus – invigning av Sverige i världen
09.00 Svenska Röda Korset Europa stängt för dagen – humanitära konsekvenser av aktuella migrations- och asylpolitiska förslag
10.00 Internationellt centrum för lokal demokrati ICLD Svenska kommuner och regioners viktiga roll i internationellt utvecklingssamarbete
11.00 Paus
12.00 Act Svenska Kyrkan Vad händer om Sverige backar från världen? Geopolitik, solidaritet och globala ödesfrågor
13.00 Kommerskollegium, Sida Hur stärker vi närmandet mellan handel och bistånd?
14.00 Artikel 2 (tidigare Emmaus Stockholm) Bidrar EU till fred och stabilitet i Maghreb?
15.00 SOS Barnbyar, War Child, Sverige för UNHCR Rätta bilden av mig – etisk porträttering av barn i insamlingssyfte
16.00 Läkarmissionen, Siani Protracted Crises: how do we bridge funding imbalances and engage emerging actors?
17.00 Hand in Hand Sweden Kan business och bistånd gå hand i hand?
18.00 Hanaholmen, Utrikespolitiska institutet Det finsk-svenska försvarssamarbetet och den europeiska säkerheten

Torsdag 29 juni


Tid

Organisation

Rubrik

09.00 Totalförsvarets forskningsinstitut FOI Kina köper inflytande? 
10.00 Sida Resilience in Ukraine – how Sweden Supports Increased Democracy and Decentralization
11.00 Reach for Change, Läkarmissionen Socialt entreprenörskap som katalysator för ökad impact
12.00 Svenska Röda Korset Klimatkrisen som humanitär kris – hur kan vi förhindra och lindra mänskligt lidande?
13.00 Utrikespolitiska institutet Med ekonomin som vapen – Så formas den nya världsordningen
14.00 Sida, EKN, SEK och Business Sweden Så kan vi finansiera en rättvis grön omställning – biståndet, näringslivet, investerarna och du
15.00 Unicef Sverige, Läkarmissionen Miljontals barn utan vaccinationer – global barnhälsa äventyras i tider av kris, krig och katastrof 
16.00 Läkarmissionen, We Effect Business as usual? Vad krävs av svenska biståndsaktörer i den digitala omställningen?
17.00 Concord Sverige, Oxfam Sverige Svensk politik för global klimaträttvisa – hur skulle den se ut?
18.00 Hanaholmen, Allmänna Försvarsföreningen Sweden, Finland and NATO’s changing strategic posture in the Nordic-Baltic region 

Fredag 30 juni


Tid

Organisation

Rubrik

08.00 Havsplattformen mot fattigdom, genom Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet, Naturskyddsföreningen och Stockholm Environment Institute Havets ekonomi – en utopi? Så påverkar biståndet havet och människor – ett samtal som fördjupar
09.00 We Effect, Fairtrade Sverige Handel – mål eller medel för fattigdomsbekämpning?
10.00 Paus
11.00 Siani, WFP, Läkarmissionen, We Effect, AgriFoSe Varför pratar vi inte mer om hunger?
12.00 Folk och försvar Mänsklig säkerhet i krig – Sveriges humanitära insats och långsiktiga utvecklingssamarbete i Ukraina
13.00 Utrikespolitiska institut, Utrikespolitiska förbundet Kampen om de geopolitiska narrativen – Så formas den nya världsordningen
14.00 Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Folk och försvar Ett nytt Arktis smälter fram
15.00 Unicef Sverige, War Child, Svenska Röda korset Psykisk hälsa – en global utmaning som behöver globala lösningar
16.00 Paus
17.00 Concord Sverige EU:s globala roll – en spaning framåt efter Sveriges ordförandeskap