Inget program för Sverige i världen 2024

Budgetläge och styrning gör att Sida inte kommer att arrangera mötesplatsen Sverige i världen 2024. För dig som är intresserad av att ta del av programpunkter om globala frågor och utvecklingssamarbete under Almedalsveckan uppmuntrar vi till att söka efter detta i Almedalsveckans officiell program.

Du kan också ta del av alla Sverige i världens seminarier från tidigare år på vår Youtubekanal.