Kontakt

Givet budgetläge och styrning, kommer Sida inte att arrangera mötesplatsen Sverige i världen 2024.

Mötesplatsen Sverige i världen har varit en uppskattad mötesplats i många år. Den har bidragit till det demokratiska samtalet om det globala utvecklingssamarbetet och internationella frågor och skulle förutsättningarna ändras så kan myndigheten komma att återuppta mötesplatsen igen i framtiden.

För kännedom så kommer Sida, som varit huvudarrangör för mötesplatsen, sannolikt att delta på andra scener under Almedalen 2024. Är ni intresserade av att samarrangera ett seminarium med Sida eller ha med Sida-representanter i era seminarier är ni välkomna att höra av er med era idéer till mathias.demetriades@sida.se som kommer att hålla ihop vårt program och kan hjälpa er att få kontakt med rätt person för deltagande i ert seminarium.

Samordnare för Sidas deltagande i Almedalen 2024

Mathias Demetriades
mathias.demetriades@sida.se
Tel: +46 76-49 55 647


Följ Sverige i världen i sociala medier

Sverige i världen på facebook 
Sverige i världen på Twtter