Arrangörer 2022

 

Sverige i världen arrangeras av Biståndsmyndigheten Sida i samarbete med
en rad andra organisationer