Arrangörer

Sverige i världen arrangeras av biståndsmyndigheten Sida i samarbete med
en rad andra aktörer. Vill du bli medarrangör och arrangera ett seminarium på Sverige i världen 2023? Vi tar in anmälningar fram till 24 mars. Kontakta oss för mer information.

Arrangörer 2022