Arrangörer

Sverige i världen arrangeras av biståndsmyndigheten Sida i samarbete med
en rad andra aktörer.

 • Act Svenska kyrkan
 • AgriFoSe
 • Allmänna Försvarsföreningen
 • Artikel 2 (tidigare Emmaus Stockholm)
 • Business Sweden
 • Concord
 • EKN (Exportkreditnämnden)
 • Fairtrade
 • FN:s livsmedelsprogram Sverige (WFP)
 • Folk och försvar
 • Hanaholmen
 • Hand in hand Sweden
 • Hav och vattenmyndigheten, genom Havsplattformen mot fattigdom
 • Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
 • Kommerskollegium
 • Läkarmissionen
 • Naturskyddsföreningen
 • Oxfam Sverige
 • Reach for Change
 • Röda Korset
 • Svensk Exportkredit (SEK)
 • Sida
 • SOS Barnbyar
 • Stockholm Environment Institute (SEI)
 • Sverige för UNHCR
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
 • The Swedish International Agricultural Network Initiative (Siani)
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 • Unicef Sverige
 • Utrikespolitiska förbundet Sverige
 • Utrikespolitiska institutet
 • War Child
 • We Effect