Inget Sverige i världen 2024


Sverige i världen har under många år varit Almedalens självklara arena för globala utvecklingsfrågor. Den har bidragit till det demokratiska samtalet om det globala utvecklingssamarbetet och internationella frågor.

Under Almedalsveckan 2024 kommer Sida, givet sitt budgetläge och styrning, inte att arrangera Sverige i världen. Skulle förutsättningarna ändras så kan myndigheten komma att återuppta mötesplatsen igen i framtiden.

För dig som är intresserad av att ta del av programpunkter om globala frågor och utvecklingssamarbete under Almedalsveckan uppmuntrar vi till att söka efter detta i Almedalsveckans officiell program. Vi vill även tipsa om att du kan ta del av alla seminarier från tidigare år på Sverige i världens YouTube-kanal.