Almedalens globala mötesplats


Sverige i världen är Almedalens självklara arena för globala utvecklingsfrågor. Under Almedalsveckan 2023 förvandlas Donnersgatan 6 till ett levande torg med spännande aktiviteter, seminarier och debatter som rör global utveckling under några dagar. Tillsammans med våra partners sätter vi agendan och diskuterar globala frågor om hållbar utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, framtidens bistånd och mycket, mycket mer!

Välkommen!