Välkommen till Sverige i världen

Collage hemsidan 4

Välkommen till Almedalens självklara mötesplats för utvecklingspolitik!

Vi bjuder på fem dagar fyllda med debatter, seminarier, utställningar och mycket mer.

Du hittar oss på Donnersgatan 6, tvärs över gatan från politikerscenen i Almedalen.

Har du frågor om Sverige i Världen eller är du intresserad av att bli medarrangör? Kontakta då Sofia Hafdell på Sida: sofia.hafdell@sida.se