Utställningar på Sverige i världen 2018

Fotoutställningen Survivors

Image Front with Title

I den här fotoutställningen vill vi ge en röst åt människor som överlevt terrorattacker för att ge en plattform till dem som sällan syns eller hörs i media. Dessa porträtt visar modet och styrkan hos människor som byggt upp sina liv igen, trots det fruktansvärda de har genomlevt. Överlevarnas olika religiösa, etniska och nationella bakgrunder visar att våldsbejakande extremism är en gemensam börda. Vi har alla ett ansvar att motarbeta den.

Survivors är ett samarbete mellan UNDP och den svensk-eritreanska fotografen Malin Fezehai, som tagit fotografier i fem afrikanska länder: Burkina Faso, Kamerun, Côte d’Ivoire, Nigeria och Uganda. Malin Fezehai är baserad i New York och hennes arbete skildrar ofta människor på flykt.

Utställningen anordnas av:  UNDP

Plantera ett träd som tar människor ur fattigdom

vi-skogen

I östra Afrika drabbas redan människor hårt av klimatförändringarna. Att plantera träd är ett effektivt motmedel mot längre torka och oväder. Här uppmärksammas trädens roll som klimatskydd, fattigdomsbekämpare och miljöförbättrare och bjuder in till trädplantering i ett Afrika i miniatyr genom att träd planteras på torget.

Partiledare, ministrar och andra miljömäktiga bjuds in att plantera var sitt träd. Det är också öppet för allmänheten att plantera ett träd.

Utställningen anordnas av: Vi-skogen

Ladda mobilen med solenergi!

Installing a solar home system

Foto:  Fredrik Lerneryd

Trött i benen? Slut på batteri? Då kan du besöka Sidas gröna laddstation på Sverige i världen. Här kan du vila benen i en skön solstol samtidigt som du laddar mobilen med 100 % förnybar solenergi. Med det vill vi uppmärksamma att svenskt bistånd stödjer utvecklingen av förnybar energi i andra länder. Det gör till exempel att barn kan läsa läxor på kvällarna, att energisektorn ger gröna jobb och tillväxt samt att Sverige bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.

Mest sårbara för klimatförändringarna och miljöförstöring är de människor världen över som lever i fattigdom och som är beroende av naturresurser för att överleva. Att minska miljöproblem och motverka klimatförändringar är därför centralt i framgångsrik fattigdomsbekämpning och för att kunna nå de Globala målen för hållbar utveckling.

Utställningen anordnas av: Sida