Utställningar 2017

Framatfor_alt_orange

Världens ledare har enats om 17 Globala mål som ska förändra världen till år 2030. Det handlar om mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. För att nå målen krävs att alla är med och bidrar – men först måste alla känna till dem.

Sidas interaktiva utställning Framåt för 17! bidrar till att göra målen kända i Almedalen och, i förlängningen, hos den svenska allmänheten. Som besökare på Sverige i världen kan du visa upp din bild av en bättre värld genom att ta ställning, ta en GIF och sprid i sociala medier! Du bidrar då till att fler får kunskap om Globala målen och hur vi tillsammans kan arbeta framåt mot en bättre värld. #globalamålen

Utställningen anordnas av Sida

Fri att förändra – En engagerande utställning

olebogeng. sv kyrkan

#Friattförändra är en insats som handlar om människors möjligheter att organisera sig och göra sina röster hörda så att de kan bidra till förändring både lokalt och globalt. Bakgrunden är det alltmer åtstramade demokratiska utrymme (shrinking space) som civilsamhället erfar i en lång rad länder.

Under Almedalen kommer du att kunna ta del av kampanjen som presenterar tre aktivister som gör skillnad som changemakers. Aktivisterna som får stöd av Svenska kyrkans internationella arbete presenteras i varsin kortare film där vi får en inblick i deras engagemang och liv, samt deras tankar om hur förändring skapas och kan förstärkas.

I montern kommer du även kunna designa en ekologisk samt fairtrademärkt tygpåse med vad just du vill förändra i världen. Du kan vara delaktig i både budskap och design då texten målas på tygpåsarna på plats av en grafittiartist. Tygpåsen fylls sedan med mer information om vikten av ett starkt civilsamhälle och engagemang både lokalt och globalt.

Utställningen anordnas av Svenska kyrkans internationella arbete

Plantera ett träd som tar människor ur fattigdom

vi-skogen

I östra Afrika drabbas redan människor hårt av klimatförändringarna. Att plantera träd är ett effektivt motmedel mot längre torka och oväder. Här uppmärksammas trädens roll som klimatskydd, fattigdomsbekämpare och miljöförbättrare och bjuder in till trädplantering i ett Afrika i miniatyr genom att träd planteras på torget.

Partiledare, ministrar och andra miljömäktiga bjuds in att plantera var sitt träd. Det är också öppet för allmänheten att plantera ett träd.

Utsällningen anordnas av Vi-skogen

Utställning om Globala målen

Globala-Malen

UNDP Sveriges fotoutställning om de Globala målen syftar till att sprida kunskap och engagemang för målen och Agenda 2030 i Sverige. Utställningen illustrerar de 17 målen och ger en kort beskrivning av respektive mål. Varje mål illustreras också med en person som delar med sig av sin egna personliga historia kopplat till målet.

I anslutning till utställningen kommer det att finnas touch-screens där besökarna kan fylla i den globala enkäten om Globala målen, My World 2030. My World 2030 är ett verktyg som bidrar till att ge folket en röst i arbetet med de Globala målen, att hålla regeringar ansvariga och ett sätt att följa arbetet med målen, såväl i Sverige som globalt.

VR-filmer tar besökaren på en resa bortom torget och ger en fördjupad känsla och ökad kunskap om de Globala målen.

Utställningen anordnas av UNDP Sverige