Torsdag 6 juli

08.00-08.45

Sverige och FN:s fredsbyggande arbete

Att garantera fred och säkerhet är FN:s huvudsakliga mandat. Ändå ser vi det internationella samfundet stå lamslaget i flera väpnade konflikter runt om i världen. Hur arbetar Sverige – som stark FN-vän, tillfällig medlem i säkerhetsrådet och med konfliktförebyggande som tydlig utrikespolitisk prioritering – för att förbättra FN:s arbete för fred?

Under de senaste två åren har översyner gjorts av FN:s fredsarbete och en ny fredsagenda har antagits genom säkerhetsrådsresolutionen 2282 kring konceptet ”sustaining peace”. Resolutionen fastslår att nuvarande fragmenterade strukturer måste ersättas av ett integrerat arbetssätt där alla delar av organisationen samlas kring det grundläggande uppdraget att förebygga och hantera väpnade konflikter. Hur märks den nya fredsagendan i arbetet i säkerhetsrådet? Hur har Sverige använt den för att söka påverka FN-systemet? Kan en helhetsansats i fredsarbetet också gynna implementeringen av Agenda 2030?

Arrangör: Dag Hammarskjöld Foundation, Svenska FN-förbundet, UNDP, UNICEF Sverige och UN Women nationell kommitté Sverige

Panel: Efraim Gomez, enhetschef, UD:s enhet för FN-politik. Chris Coulter, Programchef, FBA. Alekander Gabelic, ordförande, Svenska FN-förbundet. Annika Schabbauer, kanslichef, Operation 1325

Moderator: Henrik Hammargren, Executive Director, Dag Hammarskjöld Foundation

 

09.00-09.45

Funktionshinder, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter

Bland de mest utsatta i världen finns personer med funktionsnedsättningar. Sverige och många av världens länder har skrivit under på att leda världen till de globala målen som bl.a. omfattar jämlikhet och att utrota fattigdom. Seminarium med rapportlansering, panelsamtal och visning av en ny kortfilm. Vi diskuterar vad politik och myndighet kan göra bättre än idag och vilka konkreta insatser civilsamhället kan göra. Vad krävs för att bekämpa fattigdom och utveckla utbildning, arbetsliv och hållbara städer för alla? Hur kan funktionshinderperspektivet bidra till att Agenda 2030 blir verklighet? Lansering av en film från MyRights samarbetsprojekt i Sri Lanka, Tanzania och Rwanda, regisserad av Jonas Hong Soo Eriksson. #oursolutioninclusion

MyRight bjuder på kaffe

Arrangör: MyRight

Medverkande: Riksdagsledamöterna Maria Andersson Willner (S) och Christina Örnebjär (L), MyRights generalsekreterare Tiina Nummi-Södergren och DHR:s pressekreterare Fredrik Canerstam.

Moderator: Victoria Öjefors Quinn

 

10.00-10.45

Så får vi fler kvinnliga presidenter!

Vad krävs av ett samhälle för att det ska vara möjligt för kvinnor som lever i fattigdom på landsbygden att få mer makt? Till att börja med få makt över sin vardag, och för några hela vägen till makt i landets parlament. Det börjar med rätt till mat på bordet och utbildning, och fortsätter med bland annat möjligheten till barnomsorg, rätt till sin egen kropp och fler kvinnliga ledare och förebilder. Vi låter olika panelister belysa skilda aspekter av det som krävs för mer jämställda samhällen. Hur kan vi, med jämställdhet i fokus, stödja en utveckling där vi i slutänden kan få fler kvinnliga presidenter i utvecklingsländer?

Arrangör: We Effect

Medverkande: Carin Jämtin, generalsekreterare Sida. Anneli Rogeman, vd, We Effect. Hans Linde, förbundsordförande RFSU.

Moderator: Marika Grieshel

 

11.00-11.45

Vad vill partierna med biståndet?

Vad är ett bra utvecklingssamarbete i en tid då världen är osäkrare än på länge? Hur ska svenskt bistånd bäst möta framtidens utmaningar och stå fast vid principer som ger ett bistånd av bra kvalitet? Hör några partier berätta om hur ett effektivt bistånd ser ut enligt deras politik.

Arrangör: CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp

Medverkande: Maria Andersson Willner, biståndspolitisk talesperson (s). Sofia Arkelsten, biståndspolitisk talesperson (m). Prel, Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson (c). Jens Holm (v)

 

12.00-12.45

Så kan Sverige stödja lokalt genomförande av Agenda 2030

Agenda 2030 ger en unik möjlighet att utrota fattigdomen och rädda klimatet. Eftersom 70 procent av energianvändningen och BNP genereras i de snabbt växande städerna kommer genomförandet av de globala agendorna att stå och falla med det lokala genomförandet. Sverige som stöd både lokalt och globalt?

Den urbana befolkningen i världen beräknas öka till över 70 procent, vilket innebär att nästa generation ska bygga lika mycket ny stad som det byggts under hela mänsklighetens historia. Södra Afrika urbaniseras snabbast. Redan nu lever en sjundedel av jordens befolkning i slumområden. Vi måste frångå ”business as usual” om vi ska införliva mottot ”leave no one behind: De globala agendorna är lokala, och det är i första hand i städerna som fattigdomen kan bekämpas och klimatet räddas. Den svenska modellen präglas av unika samarbetsformer, lokalt självstyre och kommunal skattefinansiering. Vi måste bättre dela med oss av vår erfarenhet globalt som stöd i genomförandet. Tankesmedjans seminarium på Sverige i världen kommer med aktörer från olika sektorer utforska hur Sverige kan stödja genomförandet av de globala agendorna lokalt, både hemma och globalt.

Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning

Medverkande: Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Sissa Pagels, representant för WWF Sweden Youth. Anna Graaf, hållbarhetschef, White arkitekter. Mohammad Sarraf, forskare, Uppsala universitet. Pernilla Bonde, vd, HSB. Johan Hassel, vd Tankesmedjan Global Utmaning

 

13.00-13.45

Ssch! Världen ser rött när vi blöder – om mens som hinder för utveckling

Kopplingarna mellan mens och utvecklingsutmaningar är tydliga men mens förblir på många håll ett tabubelagt ämne, omgärdat av myter och okunskap. I Agenda 2030 nämns inte menshygien alls. Istället refererar man till “flickors och kvinnors särskilda behov”. Varje dag hindras miljontals flickor och kvinnor att fullt delta i utbildning och arbetsliv men mens har fram till nyligen ignorerats som en utvecklingsfråga. På sin höjd har menshygien setts som en vatten- och sanitetsfråga, eller som en mindre del i informationsinsatser om reproduktiv hälsa. Konsekvenser är att fördomar och stigmatisering består och att det på många håll i världen saknas tillgång till mensskydd och rena toaletter. De 800 miljoner som har mens varje dag förnekas därmed rätten till värdighet, hälsa och jämställdhet.

Välkommen på ett samtal om mens som utvecklingsfråga. Centralt står frågor om rättigheter och makt, kunskap och tillgång till menshygien. Vad kan vi göra för att säkra kvinnors och flickors rättigheter?

Arrangörer: Plan International Sverige, Kvinna till kvinna, Union to Union och Essity

Medverkande: Mariann Eriksson, Generalsekreterare, Plan International Sverige. Petra Tötterman Andorff, Biträdande generalsekreterare, Kvinna till kvinna. Kristina Henschen, Kanslichef Union to Union. Gabriella Ekelund, Chef Corporate Brand Communications, Essity

 

14.00-14.45

Glömda eller bortprioriterade? Tonårstjejer i kris och konflikt

Var tionde minut dör en flicka till följd av våld och i kris och konflikt situationer är flickor särskilt utsatta. Enligt en ny studie med syriska flickor som flytt till Libanon var 1/4 i åldern 15-17 och 1/3 i åldern 20-24 gifta innan 18 års ålder. Barnäktenskap är upp till 4 gånger vanligare i jämförelse med innan kriget vilket tyder på att konflikt, flykt och fattigdom driver på ökningen.

Trots att handlingsplanen för Sveriges feministiska utrikespolitik refererar specifikt till flickor i kriser och konflikter har deras behov ofta fallit mellan stolarna i traditionella biståndsinsatser som ofta fokuserar på antingen kvinnor eller barn.

Panelen diskuterar tonårsflickors situation i de allra tuffaste kontexterna; Hur kan vi bidra till en värld där de kan leva trygga och fria från våld; hur främjar man bäst jämställdhet i tider av kris och konflikt; hur säkrar man att flickor och unga kvinnor kan göra sina röster hörda; och vad finns att lära från kvinnorörelsens tidigare erfarenheter?

Arrangörer: International Rescue Committee, Plan International Sverige

Medverkande: Agnes Björn, humanitär chef Plan International Sverige. Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna. Sanna Johnson, regionchef för Asien, International Rescue Committee.

Moderator: TBA

 

15.00-15.45

Från säkerhetsrådet till kundvagnen: Handla med Israel – inte med bosättningar

I december 2016 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2334 som fördömer all israelisk bosättningsaktivitet på ockuperad palestinsk mark. Resolutionen uppmanar också till differentiering: medlemsstaterna måste skilja mellan den internationellt erkända staten Israel och bosättningarna på ockuperad mark. Sedan november 2015 finns ett EU-regelverk som ålägger medlemsstaterna att införa ursprungsmärkning av israeliska varor. Konsumenten har rätt att veta om en vara är producerad inom staten Israels gränser eller i en bosättning. Hur lever Sverige upp till FN-resolutionen och EU:s regelverk? Och hur kan handeln bistå konsumenterna att handla folkrättsligt?

Arrangör: Svenska kyrkans internationella arbete

Medverkande: Pernilla Ståhlhammar, Miljöpartiet, Jakob König, Sveriges konsumenter, och Erik Lysén, internationell chef på Svenska kyrkan.

 

16.00-16.45

Conflicts to watch in 2017 

The world is becoming a more dangerous place. Extremism and the number of conflicts are on the rise. And the consequences are global, in the form of growing refugee flows. FBA and International Crisis Group discuss the most volatile wars to watch this year – with Syria, Iraq, Turkey, Yemen and Mali on top of the list.

There is a dramatic rise in the number of armed conflicts worldwide and the casualties related to them. International Crisis Group closely follows the latest development, and publishes early-warnings that identify escalating conflicts.

In the beginning of 2017, International Crisis Group published a list of ten conflicts to watch this year. There are the humanitarian disasters in Syria and Iraq and the chaos in Turkey. And the less publicized crises in Yemen and Greater Sahel, including Mali.

FBA, the Swedish government agency for peace, security and development, has projects in various conflict and post-conflict countries. Together with International Crisis Group we discuss the patchwork of proxy wars, regional conflicts, failing states and lack of economic growth that is being exploited by the Islamic State in the Middle East, but also by extremists in African countries such as Mali. Research on possible solutions to the conflicts of our time will also be discussed.

Arrangör: Folke Bernadotte Academy (FBA)

Medverkande: Robert Malley, vice president for policy at International Crisis Group. Mimmi Söderberg Kovacs, head of research at FBA

Moderator: Marika Griehsel

 

17.00-17.45

The myth of the Muslim threat

Resentment to change and fear of the unknown have met new immigrants throughout history. Since September 11 2001 and after some of the religiously motivated terrorist attacks in recent years, in particular the Muslim communities in Europe have felt a popular misconception in relation to their integration. Myths, as much as reality, might accompany policymakers and authorities dealing with some of the challenges of global migration. Can the perceived threat be transferred into a benefit for society with help of an improved dialogue? Can dialogue help us to distinguish between real threats and misperceptions? The Swedish Institute Alexandria is a Dialogue Institute within the Swedish Ministry for Foreign Affairs with the aim to facilitate an improved dialogue between Europe and the Middle East North Africa Region, MENA. The perceptions of Muslims in Sweden and Europe today, will be discussed with an expert panel from MENA and Europe.

Arrangörer: Svenska Institutet Alexandria

Medverkande: Dr Zahra Langhi, Libya Women for Peace Judge Mohammad Abou Zaid, President of Saida Islamic Court, Lebanon Mrs Mehrezia Labidi, Tunisian Parliament, Ennahda party Mrs Anna Carlstedt, National Coordinator against Violent Extremism Mr Oliver McTernan, Director Forward Thinking, UK Moderator: Peter Weiderud, Director Swedish Institute Alexandria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>