Tisdag 4 juli

08.00-08.45

Colombia och freden, ett steg mot hållbar utveckling? 

Sverige är ett av de största givarländerna till Colombia och stödet fokuserar på att skapa förutsättningar för hållbar fred och utveckling, mänsklig säkerhet och statsbyggande. Sverige spelade en avgörande roll i processen som ledde fram till fredsavtalet. Fredsarbetet är nu i full gång, och målet är en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 med de globala målen. I mars anordnade Svenska FN-förbundet för tionde året i rad en studieresa för riksdagsledamöter. 2017 års resa gick till Colombia och genomfördes i nära samarbete med Sveriges ambassad i Bogotá. Studiebesök gjordes hos regeringsföreträdare, hos FN-organ, samt hos lokala civilsamhällsorganisationer. Syftet med resan var att få inblick i det svenska biståndet till landet och att få en ökad förståelse för fredsprocessen och utvecklingen i Colombia efter fredsavtalet. Detta i kölvattnet av det nyligen utdelade fredspriset till landets president.

Arrangör: Svenska FN-förbundet

Medverkande: Marie Andersson de Frutos, Sveriges ambassadör i Bogotá, Colombia, Utrikesdepartementet. Annika Otterstedt, Chef för utvecklingssamarbetet med Colombia, Utrikesdepartementet. Maria Andersson Willner, Riksdagsledarmot i utrikesutskottet, Socialdemokraterna. Kerstin Lundgren, Riksdagsledarmot, utrikespolitisk talesperson i utrikesutskottet, Centerpartiet Moderator. Aleksander Gabelic, Ordförande, Svenska FN-förbundet

 

09.00-09.45

Desinformation hotar demokratin – vem kan man lita på?

Frågor som kommer att diskuteras: Exempel på hur desinformation går till. Lever vi verkligen i en post-sanning-tid? Hur möter Sverige detta? Hur gör en i andra länder? Var går gränserna mellan vardagspolitisk debatt, och utländska staters försök att underminera en annan stats självbestämmande? Påverka val? Hur stärker vi samhällets och individernas motståndsförmåga, i Sverige och utomlands? Vem kan man lita på?

Arrangörer: Sida, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Svenska Institutet

Medverkande: Marcin de Kaminski, Expert yttrandefrihet/ICT, Sida. Niklas Rossbach, Forskare, FOI. Annika Rembe, GD, Svenska Institutet. Nils Svartz, vik GD, MSB, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap

Moderator: Lena Bartholdsson, FOI

 

10.00-10.45

Recycle for Life – ett pilotprojekt för hållbart avfallsarbete i Indien

Bara i delstaten Tamil Nadu ökar avfallsmängden med 40 000 ton per dag! 90 % av allt avfall dumpas direkt på gatan eller på öppna soptippar vilket skapar problem som till exempel starkt förorenat vatten, förgiftade jordar, giftig luft och spridning av sjukdomar. För att förbättra miljösituationen i Tamil Nadu driver Hand in Hand sedan 2014 miljöprojektet ”Recycle for Life” i samarbete med Håll Sverige Rent. Projektet genomförs i 11 olika distrikt med fokus på att skapa hållbara avfalls- och återvinningssystem. Att aktivt arbeta med miljöfrågor genererar också nya jobbtillfällen. Ett exempel på det är Hand in Hand-initiativet Green Friends, där lokalt anställda människor arbetar med att samla in och återvinna avfall från hushåll och industrier runt om i Tamil Nadu. Målsättningen med Recycle for Life är att projektet blir så framgångsrikt att det även kan genomföras i andra indiska delstater och länder med liknande miljöutmaningar.

Arrangörer: Hand in Hand och Håll Sverige Rent

Medverkande: Petra Holgersson, PR-ansvarig, Håll Sverige Rent. Håkan Jarlenius, Kommunikationsansvarig, Hand in Hand. Henrik Sundbom, Ordförande, Svensk-Indiska föreningen. Tomas Thernström, Avfallssamordnare, Södertälje Kommun. Marie Dahllöf, Head of Charity & CSR, Svenska PostkodLotteriet

 

11.00-11.45

Vattenkrig – hur samverkan skapar hållbara innovationer i kris och katastrof

Ett seminarium med en bred representation från myndigheter, företag, institut, biståndsorganisationer, Business Sweden samt universitet där hållbara innovationer i krig och katastrof är i fokus med särskild inriktning på vatten och sanitet. Seminariet tar sitt avstamp i ett stort Vinnovaprojekt där Läkarmissionen projektleder en för Sverige gemensam samverkansplattform.

Arrangör: Läkarmissionen

Agenda 2030 – varför behövs innovationer i kris och katastrof?
Lena Ingelstam, chef för avdelningen Innovation och Partnerskap, Sida

Varför WASH sektorn är en så viktig prioritet
Anders Jägerskog, Senior Water Resources Mgmt Specialist at World Bank

Hållbara Innovationer i internationell kris o katastrof
Thomas Palo, Teknisk rådgivare, Internationella avd, Svenska Röda Korset

Vikten av nytänkande och innovation i kris o katastrof. Läkarmissionen.
Andreas Zetterlund, Head of Marketing & Fundraising Department. Int. Aid Service

Testbäddar i Sverige och Internationellt
Sten Stenbäck, Programme Manager, RISE – Research Institute of Sweden

Kombinationen affärsfrämjande, innovationssystem och privatsektormobilisering – vad gör myndighetssverige?
Anders Wollter, Ministerråd, Enheten för främjande och hållbart företagande, UD

Moderator: Tove Engström, Projektledare Samverkansplattformen, Läkarmissionen

 

12.00-12.45

Religiös värld men sekulärt bistånd – hur går det ihop?

Varför saknar de policydokument som styr svenskt utvecklingssamarbete ett tydligt religionsperspektiv, och hur påverkar det kvaliteten och effektiviteten i de svenska biståndsinsatserna? Är tron ett mervärde eller en belastning hos de så kallade “Faith Based Organisations (FBOs)”? Och hur agerar svenska (religiöst obundna) biståndsaktörer i en utvecklingskontext där religionen i högsta grad är levande? I det här seminariet kommer vi att belysa dessa frågeställningar genom ett interaktivt samtal om hur religionen syns/inte syns i biståndets styrdokument och i den generella biståndsdebatten, samt diskutera konkreta exempel om hur religion och religiösa aktörer kan vara både resurs och hinder för att insatser ska kunna nå sina uppsatta mål.

Arrangörer: Svenska missionsrådet, PMU, Kunskapsforum för Religion och Utveckling

Medverkande: Anna Hammargren, chef över UD:s enhet för internationellt utvecklingssamarbete. Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen. Annika Magnusson, Biträdande chef för Prevention, Peacebuilding and Governance, Folke Bernadotteakademin. Niclas Lindgren, Direktor, PMU.

Moderator: Anders Malmstigen, Generalsekreterare, Svenska missionsrådet

 

13.00-13.45

Who will pay to fight poverty and climate change? – Innovative investment models for the SDG’s

To achieve the Sustainable Development Goals of Agenda 2030, innovative investment models are required. The World’s development finance represents only a fraction of the resources needed. And climate finance alone shall amount to 100 billion USD per year from 2020. But which innovative finance solutions can Sweden highlight? How can investment funds, companies, Sida and civil society organizations work together to fight poverty and climate change? Among the examples are the Livelihoods Mt Elgon Project in Kenya: The Livelihoods Fund (a French investment fund founded by private companies) invests in the project together with Brookside Dairy (East Africa’s largest dairy company). Vi-skogen is implementing the project together with 15 Kenyan farmer cooperatives and agroforestry is at the core of the methods promoted. The goal is for 30,000 small-holder farmers to increase crop and milk productivity – and sequester 1 million tons of carbon dioxide in trees and soil.

Arrangör: Vi-skogen

Presentation: Bernard Giraud, President and Co-founder, Livelihoods Funds. Wangu Mutua, Deputy Regional Director East Africa, Vi-skogen

Panel: Anna Ryott, CEO, Swedfund. Bernard Giraud, President and Co-founder, Livelihoods Funds. Henrik Brundin, Deputy CEO, Vi-skogen. Wangu Mutua, Deputy Regional Director East Africa, Vi-skogen. Karin Stenmar, Head of Sustainability, Folksamgruppen. Lena Ingelstam, Head of Partnerships and Innovations Department, Sida

Moderator: Mattias Goldmann, CEO, Fores

 

14.00-14.45

Så påverkar Trump och Brexit det europeiska försvarssamarbetet

Relationen mellan EU och USA vacklar. EU fördjupar det interna försvarssamarbetet genom att bl.a. införa ett samordningskontor för internationella insatser, och det talas om att stärka den europeiska försvarsförmågan. Är det efterlängtat eller komplicerande för alliansfria Sverige?

Arrangör: Försvarshögskolan

Medverkande: Magnus Ekengren, professor i statsvetenskap, Försvarshögskolan Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap, Försvarshögskolan Anna Michalski, docent i statsvetenskap, Uppsala Universitet

Moderator: Anki Behrens

 

15.00-15.45

The right to safe sex – Swedish ODA for global health

How much health aid (ODA), including SRHR, do countries provide overall, and specifically Sweden? How has this changed over time and why? What trend can we see, and what does this mean for Sweden’s role in the health donor landscape going forward?

Sweden is the world’s largest per capita donor, as well as a strong advocate for women’s health and sexual and reproductive health and rights, SRHR. However, SRHR is a financially threatened aid area globally, putting pressure on Sweden and like-minded countries to gather forces and form stronger commitments for global health. The think tank Global Utmaning invites two representatives from SEEK Development, Berlin to present Donor Tracker, a digital tool that shows aid data from 14 OECD countries. Donor Tracker provides a detailed economic review of the various countries’ aid priorities, trends over time, and in-depth insight into the thematic areas of agriculture, nutrition, global health, and global health research. The seminar will look deeper into the current state and future of health aid, including SRHR, and what global trends mean for Sweden’s role in the health donor landscape going forward.

Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning

Medverkande: Ulrika Modéer, State Secretary for Development Cooperation, Utrikesdepartementet Sabine Campe, Partner, SEEK Development Raimund Zühr, Project Manager, SEEK Development Sofia Arkelsten, Member of Parliament, Moderaterna Peter Friberg, Professor and Director, SIGHT, Kungliga Vetenskapsakademin Hans Linde, Chair, RFSU. Vänsterpartiet Anna Sjöblom, Medical humanitarian Advisor, Läkare utan gränser Rosanna Färnman, Project Manager

Moderator: Tankesmedjan Global Utmaning Johan Hassel, vd Global Utmaning

 

16.00-16.45

Ung kraft för Agenda 2030

70 % av jordens befolkning beräknas bo i städer år 2050. Agenda 2030 har utvecklats som ett svar på de globala problem och orättvisor som påverkar jordens befolkning och miljön negativt. Att klara en tryggad livsmedelsförsörjning 2030 för alla är en stor utmaning och kommer påverka hur vi lyckas uppfylla många av de andra 16 målen. I genomsnitt är den jordbrukande befolkningen idag 60+ i Sverige och i vissa låginkomstländer. Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för vår matproduktion- och ställer krav på ny kunskap och innovationer. Vilken är de ungas roll i att trygga vår matproduktion inom planetens gränser? Hur skapar vi engagemang?

Under detta seminarium bjuds unga in till en diskussion om hur vi kan samverka och ta oss an denna globala utmaning. Unga är morgondagens beslutsfattare. Många är redan aktiva på lokal nivå och tar utmaningarna i egna händer men stöter ibland på hinder, som kan omvandlas till möjligheter med hjälp av andra aktörer, såsom beslutsfattare, företagare och forskare. Hur kan vi bli bättre på att ta vara på denna potential, kompetens och kraft? Hur skapar vi inkluderande forum som möjliggör att unga aktivt deltar i implementeringen av Agenda2030 i Sverige och globalt? Vi hoppas på att inspirera, reflektera och lägga grunden för samverkan och lösningar som kan bidra till att nå de globala målen.

Arrangör: SIANI Youth och SDSN Youth

Medverkande: Carin Jämtin, generaldirektör Sida. Adam Arnesson, ekologisk bonde och planetskötare. Fondén, Sveriges ungdomsrepresentant i FN:s High-Level Policital Forum (HLPF) 2017. Linnéa Lundmark, Network Coordinator, SDSN Youth in Northern Europé. Johan Andersson, Ordförande, Fältbiologerna. Rikard Lundgren, Initiativtagare, Food2Change

Moderator: Kajsa Johansson, Doktorand, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet

 

17.00-17.45

Kärnvapnen – hotet och nedrustningen

Kärnvapnen diskuteras igen, såväl internationellt som i Sverige. Varför? Hur diskuterar kärnvapenländerna? Hur går det med den praktiska nedrustningen i världen, vad betyder provstoppsavtalet och vad kan Sverige bidra med? Vad krävs för att få provstoppsavtalet ratificerat?

Arrangör: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Medverkande:   Anders Ringbom, Kärnvapenforskare, FOI. John Rydqvist, Analytiker, FOI 

Moderator: Marika Griehsel

 

18.00-18.45

Bota din världsångest: Yttrandefrihet i skottgluggen

Hälften av världens befolkning har inte rätt att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill, civilsamhällets utrymme minskar och enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex har läget för den fria journalistiken försämrats i två av tre länder. Vad beror bakslaget på? Vilka motreaktioner ser vi?

Det är mycket som händer i världen och många våndas över globala utmaningar som ekonomiska och politiska orättvisor, kvinnoförtryck och bakslag för yttrandefriheten. FUF och OmVärlden bjuder på ett annorlunda arrangemang under Almedalsveckan, som bygger vidare på förra årets succé Bikta din världsångest. Tre öppna “terapisessioner” behandlar varsitt tema, och varje kväll möts en ny terapeut och en ny klient på Sverige i Världens scen för att lätta sina hjärtan och för att tillsammans med publiken finna ljusglimtarna i den turbulenta världsutvecklingen. Vi blandar humor och allvar kring temat för dagen, och bjuder in en artist att framföra sin tolkning. Idag diskuterar vi temat ”Yttrandefrihet i skottgluggen”.

Medverkande: Terapeut: Hans Linde – riksdagsledamot, Vänsterpartiet Klient: Cecilia Uddén – Mellanösternkorrespondent, Sveriges Radio Emil Jensen – artist och poet

Moderator: Ylva Bergman – chefredaktör, OmVärlden

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>