Tisdag 3 juli

08.00-08.45

Hur långt sträcker sig medkänslan? Om globalt ansvar i ett hårdnande samhällsklimat

Flera länder skär idag ner sitt internationella bistånd och gör det till ett redskap för nationella egenintressen. I Sverige är stödet för en ambitiös biståndspolitik alltjämt starkt, medan asylreglerna stramats åt kraftigt. Frågor om säkerhet, lag och ordning dominerar alltmer det politiska samtalet. När samhällsklimatet hårdnar är risken stor att olika utsatta grupper ställs emot varandra. Behöver det vara så? Eller kan medkänslan om människor i vår närhet bidra till att stärka stödet också till människor i och från andra länder? Hur påverkar samhällsklimatet möjligheterna att föra en politik som värnar rättigheterna för människor som lever i Sverige, i fattigare länder och på flykt? Och hur tar vi gemensamt ansvar för samhällsklimatet? #hjärtavärlden #innanförskap

Vi bjuder på frukost, ta gärna med egen kaffemugg!

Arrangör: Svenska kyrkan

Medverkande: Johannes Anyuru, August-prisad författare, Karin Enström, riksdagsledamot (m), Jesper Eneroth, gruppledare för S i Kyrkomötet, Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan

Moderator: Alexandra Pascalidou

 

09.00-09.45

Tobaksfri för vår planet?

Få känner till att tobak är ett hot mot en global hållbar utveckling och i en föreläsningsturné delfinansierad av SIDA (via Forum Syd) informerar vi landets högstadie- och gymnasieelever under en höstturné bestående av ca 200 föreläsningar. I syfte att uppdatera och förnya våra kunskaper som ligger till grund för föreläsningen gjorde vi en studieresa till Malawi under våren 2018. Resan resulterade i en rapport som beskriver tobaksindustrins effekter i termer av fattigdom, barnarbete, hälsoproblem, skogsavverkning och miljöförstöring. Under seminariet vill vi dels presentera vår rapport, men också ha en diskussion om varför kunskapen i frågan alltjämt är låg och hur vi kan skapa engagemang och varaktig förändring både när det gäller svenska ungdomars tobaksbruk, men också för alla de barn som arbetar på tobaksfält världen över.

Arrangör: A Non Smoking Generation

Medverkande: Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation, Jens Liljestrand, journalist och författare – om medias roll, Jenny Rissveds, OS-guldmedaljör (mountainbike) och ambassadör – om ungdomars engagemang

 

10.00-10.45

Sharing responsibility? UN Global Compacts on Refugees and Migrants

The Global Refugee and Migration Compacts will be the world’s most comprehensive agreements for people on the move. In this seminar, we tap into the negotiations and look closer at the content of these historic commitments: How will they affect countries and can they make a difference for the people they set out to support? More people are on the move than ever before: migrants leave for a better future, refugees are forced to flee due to war and persecution. More than 65 million people are forcibly displaced, the highest number on record, and the UN has now placed refugees and migrants at the top of the international agenda. Through the Refugee and Migration Compacts in 2018 the world has a unique opportunity to unite to save lives, protect rights and work towards sustainable solutions. Join UNHCR, UNDP and Dag Hammarskjöld Foundation in counting down to the world’s most comprehensive UN agreements on refugees and migrants.

Arrangör: UNDP, UNHCR och Dag Hammarskjöld Foundation

Medverkande: Neil Buhne, UN Resident and Humanitarian Coordinator in Pakistan, Henrik M. Nordentoft, Regional Representative for Northern Europe, UNHCR, Lisa Pelling, Chief Analyst at Arena Idé, Efraim Gomez, Head of UN Policy Department, MFA

Moderator: Henrik Hammargren, Dag Hammarskjöld Foundation

 

11.00-11.45

Framtidens globala styrning: Hur hanterar vi jordens allvarligaste risker?

Dagens globala utmaningar kräver förbättrat globalt samarbete. Genom tiderna har det uppkommit gränsöverskridande utmaningar som har krävt ett förbättrat globalt samarbete. Vissa framgångsrika internationella samarbeten har skapats, med regler och mandat att hantera riskerna. Samtidigt har allt flera ledande tänkare kritiserat FN för att vara både ineffektiv och orättvis. Betydelsefulla internationella namn som Graça Machel Mandela, Anthony Banbury, och Helen Clark har krävt förbättringar. Enligt dessa behövs det nya idéer om hur det globala samfundet hanterar en växande lista av globala utmaningar såsom massförstörelsevapen, klimatförändringar, storskalig miljökollaps, och nya teknologiska innovationer som AI och bioteknik.

Det var just idéer om bättre global styrning och samverkan som efterfrågades i Global Challenges Foundations pristävling, A New Shape. Tävlingen mottog 2.702 bidrag från 122 länder. Tack vare detta har vi nu konkreta byggstenar till alternativa globala styr- och samarbetssystem från några av de ledande tänkarna i hela världen.

Det är hög tid att dra igång en dialog både här i Sverige och i övriga länder om hur vi bäst använder modellerna för att hantera de globala utmaningarna både effektivt och rättvist. Samt hur vi kan skapa opinion som främjar en reformerad global styrning som kan möta tjugohundratalets utmaningar.

Arrangör: Global Challenges Foundation

Medverkande: Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen, Maher Nasser, chef för den uppsökande kommunikationsverksamheten på FN:s informationsavdelning DPI, Fredrik Karlsson, Direktör, Global Challenges Foundation, Natalie Samarasinghe, kanslichef för Brittiska FN-förbundet UNA-UK. Hennes bidrag till Global Challenges Foundations tävling för en ny modell för globalt samarbete belönades nyligen med 600.000 dollar.

Moderator: Jens Orback, senior rådgivare Global Challenges Foundation och f.d. demokratiminister.

Språk: Engelska

 

12.00-12.45

Agenda 2030 i en föränderlig värld – riktar vi in oss på rätt mål?

Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för att nå de Globala Målen. Aktörer som arbetar med fattigdomsbekämpning och rättigheter är avgörande för att säkerställa att ”no one is left behind” och att utvecklingsinsatser kommer de allra mest utsatta till gagn. Hur kan vi säkerställa att prioriteringarna inom agendan är fortsatt relevanta i en föränderlig värld? Att det är verkliga behoven och inte målen som styr?

Arrangör: Hand in Hand, Forum Syd och Hungerprojektet

Medverkande: Margareta de Goys, M&E Advisor, Hand in Hand Annika Sohlström, Styrelseledamot, Hungerprojektet Lisa Sjöblom, Generalsekreterare, Forum Syd

Moderator: Thomas Frostberg, Redaktör DN Global Utveckling

 

13.00-13.45

Rädda havet – minska fattigdomen

Välmående hav är en förutsättning för människans överlevnad. Havet producerar syret vi andas, reglerar klimatet så att det inte blir för varmt, förser oss med mat och skapar möjligheter till ekonomisk utveckling. När havsmiljön försämras är det människor som redan idag lever i fattigdom som drabbas värst. Ofta är havet den enda källan till att försörja sig och skaffa mat. För att minska fattigdomen i världen är det därför särskilt angeläget att rädda havet! Seminariet utgår från FN:s havskonferens förra året och de frivilliga åtagandena som gjordes av länder och organisationer. Inom dessa åtaganden finns ett stort engagemang och brett deltagande. För att belysa detta bjuder vi in en panel med representanter från såväl den svenska politiska ledningen som näringsliv och civilsamhälle. Vi kommer att diskutera hur vi med gemensamma krafter ska fortsätta arbetet med de svenska insatserna för att nå FN:s globala havsmål och minska fattigdomen.

Vi bjuder på lunchwrap!

Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

Medverkande: Emma Nohrén, ordförande i Miljömålsrådet samt rikdsdagsledamot Björn Haase, chef för Non Metal Products Höganäs AB Karin Lexén, generalsekreterare Svenska naturskyddsföreningen Carina Svensson, ordförande miljönämnden Malmö stad Måns Nilsson, VD Stockholm Environment Institute Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

Moderator: Johanna Egerup, Havs- och vattenmyndigheten

 

14.00-14.45

Ukraina nära fryspunkten – kan internationella aktörer ena landet?

Beskjutningar sker regelbundet från båda sidor, utan politisk lösning i sikte. Konflikten i Ukraina riskerar att frysas liksom konflikterna i Georgien och Moldavien. Våldet är det värsta pågående i Europa och har skördat över 10 000 liv. OSSE finns på plats och nu diskuteras en FN-insats under svensk flagg. För fyra år sedan skedde den största förändringen av Europas gränser som skett med våld sedan andra världskriget. Ryssland annekterade halvön Krim, och därefter bröt en konflikt i östra Ukraina ut. Strider mellan ryskstödda separatister och ukrainska regeringsstyrkor pågår fortfarande i Donetsk och Luhansk, och många människor har dödats, skadats och tvingats fly sina hem. Mönstret är välbekant. När före detta Sovjetrepubliker närmat sig väst, och i synnerhet EU eller NATO, har Ryssland ofta lagt hinder i vägen för fortsatt fördjupning av relationen. De militära och ekonomiska maktmedlen är inte de enda. Redan i Georgien 2008 använde sig Ryssland av så kallad cyberkrigföring. I medier och på nätet underblåstes socialkonservativa strömningar och det gjordes försök att påverka politiker och organisationer. Västligt förespråkande av fri- och rättigheter t ex för etniska och sexuella minoriteter misskrediterades. En frusen konflikt är ett reellt hinder för ett närmande till NATO, då en olöst territoriell dispyt med en annan stat omöjliggör medlemskap i försvarsalliansen. I utbrytarrepublikerna finns dessutom ofta rysk befolkning och stöd för Rysslands agerande. Vad innebär den ryska strategin för säkerhetspolitiken i vårt närområde? Hur bör internationella aktörer agera?

Arrangör: FBA (Folke Bernadotteakademin)

Medverkande: Tomas Sevén, tidigare utsänd från FBA till OSSE:s observationsinsats i Ukraina, Susanne Oxenstierna, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut, Niklas Nilsson, biträdande lektor, Försvarshögskolan

Moderator: Sven-Eric Söder, FBA

 

15.00-15.45

Dialogue to Break the Vicious Circle of Polarization

Europe and the Middle East are sharing and increased problem of populism, polarization and protectionism. Sectarian violence, Human Rights violation and social exclusion in the Middle East leads to migration to and fear in Europe. Which translates into increase of intolerance, islamophobia and extreme right wings policies in Europe. Which put fuel and frustration in the Middle East and keeps the vicious circle to continue. This circle cannot be addressed by unilateral issues from neither Europe nor the Middle East. It takes a serious dialogue within as well as between both civilizations.

Arrangör: Svenska institutet i Alexandria

Medverkande: Zahrá Langi, Libyan Women for Peace Anas Al Tikriti, CEO Cordoba Foundation Peter Weiderud, Director Swedish Institute Alexandria

Moderator: Marika Griehsel, dokumentärfilmare och frilansjournalist

 

16.00-16.45

Investing for Impact in Global Health

To achieve the Sustainable Development Goals by 2030, we need to accelerate the delivery of what we promised; an end to extreme poverty, ensuring healthy lives and well-being, and ultimately, a world where no one is left behind. This can only be done through collaboration and partnerships. What is the most effective way of translating the global Sustainable Development Goals into concrete action at the national level? What role should and can different stakeholders play? How can outcome-oriented partnerships be formed, replicated and scaled? What are the new models that will enable us to close the funding gap? Utökad beskrivning: Welcome to this interactive discussion which will explore the approaches, partnerships and platforms that are emerging to accelerate progress on the Sustainable Development Goals. The event is hosted by the Bill & Melinda Gates Foundation, Gavi – the Global Vaccine Alliance, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, and the Global Financing Facility hosted at the World Bank. The session will consist of a moderated panel discussion followed by an interactive Q&A with the audience. Please arrive early, as seating is limited.

Arrangör: Bill & Melinda Gates Foundation, Gavi – the Vaccine Alliance, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria and Global Financing Facility

Medverkande: Mirja Channa Sjöblom, Senior health economist, Global Financing Facility, Tormod Simensen, Senior manager, Gavi – the Vaccine Alliance, Susanne von Wächter, External Relations manager, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Oliver Schulz, Generaldirektör, Läkare utan gränser

Moderator: Carl Björkman, Head of Nordics, Bill & Melinda Gates Foundation

 

17.00-17.45

Barns rättigheter och företags ansvar för antikorruption – hur hänger det ihop?

Korruptionen är internationellt sett utbredd och i takt med den ökade globaliseringen ställs höga krav på svenska företags antikorruptionsarbete. Hög nivå av korruption i ett land sammanfaller också med kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och de som drabbas värst är ofta barnen.
Korruption kan kopplas samman med brister i barns rättigheter till bland annat rent vatten, sjukvård och skola. Men hur kan företags ansvar för antikorruption bidra till att stärka barns rättigheter och uppväxtvillkor? Och hur kan barns rättigheter i sin tur bidra till utveckling av både samhällen och företag? Under seminariet reder vi ut sambanden mellan allt detta, och beskriver hur företag kan minska sina risker att bidra till korruption i andra länder.

Arrangör: Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business och Institutet Mot Mutor (IMM)

Medverkande: Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen, Natali Phalén, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor, Marie Trogstam, Manager for International Sustainable Business, Business Sweden

Moderator: Malin Dahlberg Markstedt, Manager Child Rights and Business Department, Rädda Barnen

 

18.00-18.45

Bejaka din världsångest: #metoo

1 av 3 kvinnor på planeten blir slagen eller våldtagen under sin livstid. Sexuella trakasserier drabbar många fler. Problematiken känner inga gränser – det blev #metoo ett bevis på. Nätaktivismen är ett steg framåt, men kommer alla med? Kan den samlade frustrationen leda till global förändring? Efter att ha biktat vår världsångest i Almedalen 2016 och gjort ett ärligt försök att bota densamma 2017 dök en fråga upp: Är världsångesten verkligen något vi vill bli av med? Kanske är världsångest en drivkraft att bejaka, om vi får lite hjälp på traven. Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och tidningen OmVärlden bjuder på ett annorlunda arrangemang som bygger vidare på förra årets succé Bota din världsångest. Tre öppna “terapisessioner” behandlar varsitt tema. Varje kväll möts en ny terapeut och en ny klient på scenen för att lätta sina hjärtan. Vi samtalar om globala utmaningar, och om hur ängslan och frustration kan omvandlas till verkstad. Humor och allvar blandas kring temat för dagen, och en artist bjuds in för att framföra sin tolkning. Idag diskuterar vi temat #metoo.

Arrangörer: FUF och Omvärlden

Medverkande: Maxida Märak, artist, Charlotte Petri Gornitzka, ordförande för OECD:s biståndskommitté DAC och fd generaldirektör på Sida, Luis Lineo, fd ordförande för MÄN och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ

Moderator: Ylva Bergman, chefredaktör för OmVärlden