Söndag 2 juli

15.00-15.45

Feminism in Islam

Most world religions have experienced strong, conservative and patriarchal traditions, but also given space for women’s participation, emancipation and equality. The Swedish Institute in Alexandria, SwedAlex, gives space for Muslim women to explore feminism and challenge patriarchal structures in their religion by visiting historic examples in combination with contemporary experiences through dialogue. The efforts of Muslim feminists to reclaim Islam, the Koran and Sharia for equality is offering hope and change in many countries and contexts, This year SwedAlex is bringing some of these experts to Almedalen for a dialogue on the role of women in Islam, the prospects for change and obstacles to feminism in Islam.

Arrangör: Svenska Institutet Alexandria

Medverkande: Representative of Musawah Dr Zahra Langhi, Libya Women for Peace Judge Mohammad Abou Zaid, President of Saida Islamic Court, Lebanon Ms Rabab Bassam, Master student, Lund University

Moderator: Dr Åsa Eldén, Gender Expert, Sida

 

16.00-16.45

Vatten, skog, människor – hur återskapar vi produktiva landskap?

Seminariet kommer att uppmärksamma skogars och trädlandskaps centrala roll för biologisk mångfald, vattenflöden och ekonomisk utveckling. Vi kommer också belysa Sveriges stora möjligheter att bidra till den stora globala utmaningen att restaurera de stora arealer utarmad skogsmark som är resultatet av avskogning och omfattande degradering. Restaurering av dessa marker till multifunktionella landskap som nyttjas hållbart kan bidra kraftfullt till flertalet av de globala målen för hållbar utveckling ¬ inte minst till fattigdomsbekämpning (mål 1), tryggad livsmedelsförsörjning (mål 2) tillgång till vatten (mål 6), hållbar energi (mål 7), industri, innovation och infrastruktur (mål 9), hållbar konsumtion och produktion (mål 12), klimatet (mål 13) och hållbart nyttjande av landbaserade ekosystemen (mål 15). Det här har uppmärksammats både i Swedish Water House klustergruppsarbete tillsammans med SLU Global, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Focali, Stora Enso samt SSC Forestry, samt bakgrundsarbetet till Sveriges Nationella Skogsprogram men även internationellt ”Global Landscapes Forum” som arrangeras varje år av Center for International Forestry och CGIAR in anslutning till Climatförhandlingarna.

Arrangör: SIWI (Swedish Water House)

Medverkande: Katarina Veem – Director, SIWI Swedish Water House, Lotta Samuelson – Programme Manager SIWI, Lena Bruce – Affärsutvecklare Sveaskog, Anders Malmer – Director SLU Global, Erik Ederlöf – Naturvårdsspecialist, Skogsstyrelsen, Håkan Wirtén – GD WWF,  Per Lyrvall – Sverigechef Stora Enso, Maria van Berlekom – Verksföreträdare för miljö och klimat SIDA, Anna Törnfelt, Ordförande LRF Gotland

 

17.00 – 17.45

Avväpna Colombia efter freden

Flera länder i Central- och Latinamerika hör till världens mest våldshärjade länder. I länder som Guatemala, Mexiko och El Salvador skördar illegala vapen tillsammans över 100 liv om dagen. I Colombias konflikter har 200 000 människor har fått sätta livet till. Djupa sociala klyftor har bidragit till ett halvsekel av väpnade konflikter, organiserad brottslighet och en våldskultur i regionen. I och med fredsavtalet i Colombia, och ökade insatser från myndigheter i många länder i regionen samlas nu tusentals vapen in för destruktion. Hur kan civilsamhällets organisationer bidra till att dessa vapen inte hamnar i orätta händer och till att skapa säkra och inkluderande samhällen i linje med mål 16 i Agenda 2030?

Arrangör: Individuell Människohjälp (IM)

Medverkande: Ann Svensén, Generalsekreterare, IM, Individuell människohjälp och Annika Otterstedt, fd. chef för utvecklingssamarbetet med Colombia, Sida

 

18.00-18.45

Invigning och mingel

Arrangör: Sida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>