Onsdag 5 juli

08.00-08.45

Feminism och skog – en kärleksaffär

Skogen är viktig för den globala livsmedelsförsörjningen! Kvinnor har en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart brukande av skogslandskapet. Kan Sverige, med vår höga andel kvinnligt ägandeskap och företagande bidra med erfarenhet till en hållbar utveckling globalt? Vi vill belysa kvinnors viktiga – men sällan självklara – roll i utvecklingen mot ett hållbart brukande av skogslandskapet, samt lyfta skogens betydelse för livsmedelsförsörjning globalt. Mer än 1.6 miljarder människor är beroende av skog för sin försörjning. För särskilt utsatta människor är skogen en slags livförsäkring där man kan samla mat och ved. Dessa skogsrelaterade hushållssysslor utförs ofta av kvinnor och könsroller spelar en viktig roll i att reglera tillgången till skogens resurser. I Sverige ägs 38 procent av den privata skogen av kvinnor, medan de globalt sett är underrepresenterade i styrande positioner och ägandeskap. I Sveriges Nationella Skogsprogram föreslås att prioritera skogen och dess roll för den globala hållbara samhällsutvecklingen som en profilfråga i svensk utrikespolitik. Sveriges arbete för ett hållbart brukande av skogslandskapet kan tillsammans med målen om jämställdhet och kvinnors självbestämmanderätt stödja en mer hållbar utveckling i världen!

Arrangörer: SIANI och Focali

Medverkande: Wangu Mutua, Vi-skogen Kenya. Gun Lindestav, docent i skogshushållning vid SLU (forskar på skog ur ett genusperspektiv. Panel: Karin Perers, ordförande i Mellanskog, LRF Skogsägarna. Lena Bruce, Sveaskog, samt ordförande i arbetsgrupp 4 – Internationella skogsfrågor, Nationellt Skogsprogrammet. Kerstin Jonsson Cisse, Sida (enhetschef Enheten för global ekonomi och miljö). Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson Centerpartiet. Henrik Brundin, Vi-skogen.

Moderator: Johan Kuylenstierna, SEI

 

09.00-09.45

Rapportsläpp: Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

Sverige är det första landet i världen som har en uttalad feministisk utrikespolitik. Med de bakslag för kvinnors, flickors rättigheter som vi sett i flera delar av världen under det gånga året är den feministiska utrikespolitiken viktigare än någonsin. På seminariet lanserar CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Jämställdhet årets upplaga av rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” och bjuder på paneldiskussion med civilsamhället och regeringsrepresentanter på samma tema.

Arrangörer: CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Jämställdhet

Medverkande: Annika Söder, Kabinettsekreterare hos utrikesministern. Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet. Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna. Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Hans Linde, ordförande RFSU. Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete 

Moderator: Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion

 

10.00-10.45

Barnhemskollen – hur godhjärtade människor bidrar till att öka barns utsatthet

Antalet barnhem i världen ökar lavinartat. Detta trots samstämmig forskning som visar att barn mår bäst i familj. Barn på institution får problem med anpassning till samhället och löper ökad risk för övergrepp. Barn rekryteras till barnhem som ett svar på fattiga familjers desperation. Runt 80 % av alla barn på barnhem har minst en förälder kvar i livet. Erikshjälpen, Childhood och andra barnrättsaktörer har under lång tid arbetat för att barn ska få möjlighet att växa upp i familj. Trots detta ökar antalet barnhem i världen. Ny forskning visar att denna utveckling drivs av finansiering från västvärlden.

Länsstyrelsen i Stockholm har ett nationellt samordningsansvar för frågor som rör människohandel och sexuell exploatering av barn. De ökade riskerna för barn på institution är numera omnämnda i regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. I seminariet kommer arrangörerna att lyfta fram aktuell forskning på området och informera om aktuella initiativ för att öka medvetenheten om detta problem.

Arrangörer: Erikshjälpen, Childhood, Länsstyrelsen Stockholm

Medverkande: Peter Toftgård, Programchef Erikshjälpen. Britta Holmberg, Programchef ChildhoodAnna Ekstedt, t.f. nationell samordnare mot människohandel Länsstyrelsen i Stockholm, Sakkunnig TBA

 

11.00-11.45

Agroforestry – Biståndets bortglömda superhjälte

En majoritet av jordens 700 miljoner extremt fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad. De för en ojämn kamp mot utarmade jordar, brist på mat och avskogning. Klimatförändringarnas effekter slår dessutom allt hårdare och kan driva miljoner människor på flykt och driva fler in i fattigdom. Samtidigt vet vi att agroforestry – när träd odlas tillsammans med grödor – är ett bevisat effektivt sätt att bekämpa fattigdom, hunger, utarmade jordar och klimatförändringar. FN:s organ FAO lyfter särskilt agroforestry i sin senaste rapport Sustainable Forestry for Food Security and Nutrition. Så varför används inte agroforestry mer i det svenska biståndet? Varför saknas begreppet helt i svensk biståndspolitik? Välkommen till ett seminarium om Sveriges bortglömda superhjälte. Seminariet lyfter hur agroforestry ökar skördar, förbättrar jordar och ökar inkomster – och bygger småskaliga bönders motståndskraft mot klimatförändringarna. Därefter panelsamtal.

Arrangörer: Agroforestry Network är en platform baserad i Sverige som samlar agroforestryexperter från akademi, civilsamhälle och näringsliv, för att lyfta internationell agroforestry. I nätverket ingår grundaren Vi-skogen och Stockholm Resilience Center, Agroforestry Sverige, SIANI, Focali samt SLU Global.

Presentation: Anders Malmer, professor och föreståndare, SLU Global vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Henrik Brundin, vice vd, Vi-skogen

Panel: Ulrika Modéer, Statssekreterare till Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör Löfbergs. Anders Malmer, professor och föreståndare, SLU Global vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Henrik Brundin, vice vd, Vi-skogen

Moderator: Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute

 

12.00-12.45

Rebuilding Syria and Iraq – the Swedish response

The war in Syria has entered its seventh year and remains one of the most complex humanitarian crises in the world. It has taken more than 400,000 lives and left 12.3 million people displaced. In neighbouring Iraq the picture is also bleak. Existing instability, violence and displacement has been brutally exploited by Daesh.

The refugee and displacement crisis in the Middle East requires a new approach that puts people displaced by conflict first and strengthens their resilience. Crises are lasting longer, meaning people are displaced for longer periods of time. This means refugees must have access to good quality education, decent livelihoods, cash relief – not just traditional aid – and the needs of women and girls must inform every decision.

How is Sweden supporting people affected by crisis in Syria and Iraq? How does Swedish aid ensure that women and girls’ needs are met?

Arrangörer: International Rescue Committee och Sida

Medverkande: Sida: Carin Jämtin, General Director. International Rescue Committee: Melanie Ward, Associate Director Policy & Advocac. Journalist: Cecilia Uddén, Middle East Correspondent at Swedish Radio.

Moderator: Nathalie Beser – Freelance journalist and moderator focusing on the Middle East

 

13.00-13.45

The UN under threat? – political trends, global values ​​and the need for strong leadership

The United Nations’ new Secretary-General, Antonio Guterres, faces a daunting task in an ever more complex world. In a time when global challenges must be dealt with by a more effective international community, the multilateral system is instead increasingly under pressure. The UN and its core values are questioned and ignored while nationalist and anti-solidarity agendas continue to gain ground. These trends have real consequences and affect the political climate at the UN, as well as its financing; the Trump administration has already threatened to half its contribution to the UN.

In light of this, how can support for the UN and global normative frameworks be strengthened? What reforms are required within the organisation to meet the changing geopolitical landscape? What has Secretary-General Antonio Guterres prioritised during his first six months in office, and what can we expect in the years to come?

Arrangörer: Dag Hammarskjöld Foundation, UNDP, UN Association of Sweden, UNICEF Sweden and UN Women National Committee Sweden

Panel: Annika Söder, State Secretary, Swedish Ministry of Foreign Affairs. Jan Eliasson, former UN Deputy Secretary-General. Anders Pedersen, UN Resident Coordinator in Jordan. David Cairns, UK ambassador to Sweden

Moderator: Henrik Hammargren, Executive Director, Dag Hammarskjöld Foundation

 

14.00-14.45

Almedalen 2030 – unga ledares visioner

I tider som dessa behövs det visioner för framtiden. I detta seminarium blickar vi framåt och tittar på samhället år 2030. Hur ser Almedalen ut 2030 när vi har uppnått de globala utvecklingsmålen, Agenda 2030? Vad pratar vi om då? Och vilka lösningar på dagens problem har morgondagens ledare implementerat?

Arrangörer: Flickaplattformen, Hungerprojektet, Make Equal

Medverkande: Andrea H. Bustos, Flickaplattformen; Noura Berrouba, European Youth Parlaiment; Linnea Claeson, grundare av @assholesonline; Hajan Jabar, Make Equal; Rokibath Alssane, Individuell Människohjälp.

Moderator: Hanna Bergman, Fler Unga

 

15.00-15.45

Var går gränsen för att stoppa människor på flykt?

År 2015 sökte nästan 1,3 miljoner människor asyl i EU:s medlemsstater. För att stoppa människor från att göra det så agerade EU kommissionen genom en överenskommelse som innebar att de människor som kom till Grekland från Turkiet skulle skickas tillbaka dit. En överenskommelse som mött hård kritik från kyrkor, civilsamhället och Europa parlamentet. Detta till trotts så har EU slutit ett antal nya migrationspolitiska överenskommelser med länder i Afrika och Mellanöstern. Däribland Libyen, ett land som idag beskrivs som en ”failed state” och återkommande rapporter om övergrepp mot människor på flykt och migranter. Där det beskrivs att människor torteras, våldtas och utnyttjas.

Detta väcker frågan var går egentligen gränsen för att stoppa människor att ta sig till Europa och vad blir konsekvenserna när biståndet i allt i större utsträckning går mot att uppfylla kortsiktiga migrationspolitiska mål istället för att bidra till långsiktig fattigdomsbekämpning?

Arrangörer: Svenska kyrkans internationella arbete och Individuell Människohjälp

Medverkande: Maria Andersson Willner, Socialdemokraterna, Alice Petrén, Sveriges radio, Erik Lysén, Svenska kyrkan och Henrik Fröjmark, Individuell Människohjälp. Sofia Damm, KD.

 

16.00-16.45

The shrinking space for women’s rights – case of Central America

How can we ensure the active political dialogue and efforts needed to open up the world and ensure human rights for women in Central America? With the United States decision to cut support for organisations that defend abortion, Sweden’s role becomes more crucial than ever.

With the United States decision to cut support for organisations that defend abortion, the so-called global gagrule, the conditions for work for women in the world changed – again. In Central America, where women, especially those from minority groups, are already severely affected by violence, discrimination, poverty and repressive abortion laws, Trump’s actions become a hard blow. The Swedish government took the initiative to try to fill the economic gap that arose as a result of global gagrule, together with other countries. But how can a feminist government, together with the civil society, ensure the active political dialogue and efforts needed to open up the world and ensure human rights for women in Central America?

Arrangörer: Individuell Människohjälp, We Effect

Medverkande: Ann Svensén, Seceretary general, IM, Swedish Development Partner. Anita Cristina Escher Echeverría, Ambassador to Sweden, El Salvador. Anneli Rogeman, CEO, We Effect. María Teresa Rivera, El Salvador.

Moderator: Jessica Poh Janrell, Concord Sweden.

 

17.00-17.45

Swedish support for human rights in Russia – crucial for our security?

Russian authorities are waging an aggressive campaign against all forms of dissidents. Organisations working with human rights-related issues have been branded as “foreign agents”, exposed to hate propaganda in state-controlled media, and it has become difficult to get financial support from abroad. Citizen’s rights are violated by new laws – e.g. obliging people to report suspected crimes to the authorities and partly decriminalising domestic violence. The strong connection between security and human rights was established already in the 1975 Helsinki Agreement which inspired large groups of people to organise and monitor their governments in relation to human rights – an important contribution to the end of the Cold War. Is it our moral obligation to support those defending human rights in Russia? Could such support also be crucial for Sweden’s long term security?

Arrangörer: Right Livelihood Award Foundation and Civil Rights Defenders

Medverkande: Kirill Koroteev, human rights lawyer at Russia’s oldest human rights organisation Memorial, long-time partner of Civil Rights Defenders and a Right Livelihood Award Laureate in 2004; and Robert Hårdh, Executive Director at Civil Rights Defenders, Alexandra Völker, MP for the Social Democratic Party and Mathias Sundin, MP, Liberal Party.

Moderator: Ole von Uexkull, Executive Director, Right Livelihood Award Foundation.

 

18.00-18.45

Bota din världsångest: Rubbad maktbalans

Den politiska och ekonomiska makten i världen blir alltmer koncentrerad. 8 personer äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning, och Ungern, Turkiet, Filippinerna och Venezuela går alla i auktoritär riktning. Hur påverkas den globala maktbalansen? Vilka motreaktioner ser vi?

Det är mycket som händer i världen och många våndas över globala utmaningar som ekonomiska och politiska orättvisor, kvinnoförtryck och bakslag för yttrandefriheten. FUF och OmVärlden bjuder på ett annorlunda arrangemang under Almedalsveckan, som bygger vidare på förra årets succé Bikta din världsångest. Tre öppna “terapisessioner” behandlar varsitt tema, och varje kväll möts en ny terapeut och en ny klient på Sverige i Världens scen för att lätta sina hjärtan och för att tillsammans med publiken finna ljusglimtarna i den turbulenta världsutvecklingen. Vi blandar humor och allvar kring temat för dagen, och bjuder in en artist att framföra sin tolkning. Idag diskuterar vi temat ”Rubbad maktbalans”.

Arrangörer: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och OmVärlden

Medverkande: Terapeut: TBA Klient: Ulrika Modéer – statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Bob Hansson – poet

Moderator: Ylva Bergman – chefredaktör, OmVärlden

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>