Om Sverige i världen

Välkommen till Sverige i världen – Almedalens globala mötesplats!

20170704_180254

Foto: Sida

På Sverige i världen står frågor om hållbar utveckling, fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utrikespolitik i centrum. Här samlas engagerade aktörer från civilsamhället, offentlig sektor, akademin och näringsliv för att diskutera och hitta lösningar på globala utvecklingsfrågor.

Under Almedalsveckan bjuder vi på fem dagar fyllda med tänkvärda debatter, seminarier, utställningar, aktiviteter och mycket mer!

Det kan exempelvis handla om:

 • Miljö och klimat
 • Demokratiska rättigheter
 • Feministisk utrikespolitik
 • Agenda 2030 och de Globala målen
 • Samhällsbyggnad
 • Fredsbyggande
 • Migration
 • Utbildning
 • Global hälsa
 • Kvinnors och flickors rättigheter
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
 • Civilsamhällets roll
 • HBTQ-frågor

IMG_1250

Foto: Sida

Sverige i världen 2018 arrangeras av Sida i samarbete med en rad organisationer, bland andra:

Du hittar oss på Donnersgatan 6, tvärs över gatan från politikerscenen i Almedalen.

Har du frågor om Sverige i Världen eller är du intresserad av att bli medarrangör? Kontakta då Sofia Hafdell på Sida: sofia.hafdell@sida.se