Måndag 3 juli

08.00-08.45

Bidrar Sverige till systemkollaps? Effekterna av de nya asylreglerna

Sedan hösten 2015 har Sveriges och EUs fokus inom migrationspolitiken varit att minska antalet människor som söker sig över våra gränser för att söka asyl. Samtidigt fortsätter skyddsbehoven att öka och antalet människor på flykt växer stadigt. Men frågan som sällan ställs i den svenska debatten är på vilket sätt återsändande påverkar länder som Afghanistan och Jordanien dit människor på flykt återsänds eller fastnar. På vilket sätt säkras ett värdigt mottagande i mottagarländerna från Sveriges sida?

Det bjuds på frukost under seminariet!

Arrangörer: Individuell Människohjälp (IM) och Svenska Afghanistankommittén

Medverkande: Ann Svensén, Generalsekreterare, IM, Individuell människohjälp Kajsa Johansson, Doktorand vid Linnéuniversitetet, Styrelseledamot, SAK Alice Petrén, migrationskorrespondent Sveriges Radio

Moderator: Maja Dahl, programledare för podcasten Människor och Migration

 

09.00-09.45

Sex, makt och kontroll – världspolitik och myter sätter stopp för utveckling och jämställdhet

Den globala debatten kring frågor som rör sexualitet och reproduktion är hårdare än på många år. Ett exempel på detta är Trumps återinförande av Mexico City Policy, som hindrar stöd till organisationer som ens informerar om abort. Det är dock inte bara världspolitiken som påverkar, utan även normer och traditioner och fortfarande växer många upp med myter och fördomar kring sex och sexualitet. I det hårdnande klimatet ges dessutom än färre möjligheter att få tillgång till korrekt information. Väldig många – inte minst barn och unga – lämnas utan möjlighet att fatta trygga och kunskapsgrundade beslut kring sina relationer och kroppar. Detta får förödande konsekvenser som exempelvis tonårsgraviditeter, spridning av hiv och aids och osäkra aborter. Tillgång till korrekt information om sexualitet och reproduktion är därför helt avgörande för fattigdomsbekämpning och för att uppnå jämställdhet och de nya Globala

Arrangörer: Plan International Sverige och RFSU

Medverkande: Ulrika Modéer, Statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. RFSU: Hans Linde. Plan International Sverige: Sara Österlund, Senior global rådgivare SRHR Björn Andersson, Senior politisk rådgivare, UNFPA

Moderator: Julia Wiklander, grundare och ordförande Girls Globe

 

10.00-10.45

Rapportsläpp: Hur är det ställt med Sveriges bild av Afrika? 

Diskussionen om Sverigebilden har präglat debatten under det senaste året. Men hur är det ställt med vår egen, svenska bild av afrikanska länder? Bygger den på liknande stereotypa föreställningar? Seminariet inleds med en presentation av resultaten från den femte upplagan We Effects rapport ”#allaharettnamn – bilden av svenskt bistånd i Afrika”. Kring tusen artiklar från tidningar, radio och TV om svenska biståndsinsatser under 2016 har analyserats av Retriever. Nytt i år är att även etermedia finns med i undersökningen. Resultaten diskuteras av en panel. Frågeställningarna kommer att kretsa kring vilken bild svenska medier förmedlar av Afrika. Gör medier etiska övertramp i jakten på klick, eller av obetänksamhet?

Arrangör: We Effect

Medverkande: Pia Bernhardson, utrikeschef SVT; Anneli Rogeman, vd We Effect; Ioanna Lokebratt, medieanalytiker Retriever, Marika Långström, utrikeschef, TT

Moderator: Cecilia Uddén

 

11.00-11.45

Ryssland, Östersjön och Sverige – hur hanterar vi det nya säkerhetsläget?

Säkerhetsläget runt Östersjön har försämrats. Rysk militär förmåga har stärkts och ökar, den europeiska säkerhetsordningen är sargad. Hur hanterar Försvarsmakten och övriga samhället den nya situationen? Hur agerar Finland och andra länder runt Östersjön? Vilka är utmaningarna nu och framöver?

Arrangörer: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten, Hanaholmen

Medverkande: Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten Matti Anttonen, Finlands ambassadör, Carolina Vendil Pallin, Forskningsledare, FOI

Moderator: Lena Bartholdsson, FOI

 

12.00-12.45

New approaches to development – activists, civil society & entrepreneurs

To achieve the Agenda 2030 a diverse, active, and independent civil society is crucial. However, established and traditional civil society actors are questioned by groups whom they claim to represent. In Kenya, there’s a growing social commitment among young people, but also mistrust against the establishment. Youth organize, claim their rights, and make an impact on society by using channels such as blogs, graffiti, and films. In united grass root movements and informal networks a new approach of activism is growing in Kenya. Meanwhile in Sweden Norrsken Foundation launched Europe’s largest hub for impact and technology in May. Combining high risk with high impact, seeing this is an unexplored territory in a world where NGOs avoid financial risks and venture capitalists focus only on financial return. In this seminar we will discuss what synergies and solutions can be created by integrating activism and modern technology to combat corruption, poverty and achieve the Agenda 2030 goals.

Arrangör: Forum Syd

Medverkande: Lena Ingelstam, Director of Partnership and Innovations, Sida. Mukami Kowino, Impact & Quality Coordinator of the Wajibu Wetu programme in Kenya, Forum Syd. Sandra Granath, Project Manager, QuizRR. Eliza Kücükaslan, Chief Operating Officer, Klarity.

Moderator: Lisa Sjöblom, General Secretary, Forum Syd

 

13.00-13.45

Ditt pensionskapital, Agenda 2030 och företagens ansvar

Agenda 2030 är vår gemensamma karta framöver. Den består av 17 mål som ska förändra världen – alltifrån miljö och klimat till sjysta arbetsvillkor, jämställdhet och antikorruption. Men för att agendan ska bli framgångsrik krävs att alla engagerar sig i den. Finansaktörerna har ett stort ansvar och dina pensionspengar är del i detta. Hur resonerar AP-fonder och pensionsbolag kring Agenda 2030? Vilka krav på hållbar utveckling ställer de på företagen? Går god avkastning och hållbar utveckling hand i hand? Hur jobbar företagen med Agendan? Och vilka krav kan du ställa som sparare?

Arrangör: Sida

Medverkande: Magnus Billing, vd Alecta. Staffan Hansén, vd SPP. Jens Henriksson, vd Folksam. Carin Jämtin, Generaldirektör Sida Lars Appelqvist, vd Löfbergs. Elisabeth Jamal, Hållbarhetschef Handelsbanken. Peter Elam Håkansson, ordförande East Capital. Jakob König, Fair Finance Guide/Sveriges Konsumenter

Moderatorer: Johan Kuylenstierna och Karin Svensson

 

14.00-14.45

The US and the UN – an on-and-off-relationship of great matter to world peace

Trump dismissed the UN early in his campaign. Now he proposes large scale budget cuts effecting peacekeeping operations in particular. At the same time the US uses the Security Council to take strong stands and urge UN to act more powerful. Who will build future peace and based on which principles?

The UN may be on the verge of major changes to how it manages crises due to a mix of political and financial reasons. The need for reforms is well known. The new Secretary-General puts conflict prevention high on the agenda, moreover large-scale peacekeeping operations are very costly.

There are 16 UN peacekeeping operations and 9 of them are deployed in Africa. Could the AU take a more active role? Or should the EU take more responsibility for peace and stability in Africa? European Council on Foreign Relations provides an analysis and also policy recommendations.

Trump’s unpredictability has created uncertainty in international politics. Partly concerning the US engagement in multilateral organizations, partly concerning respect for international law and the norms of liberal democracy. Human rights, rule of law and gender equality have been brought into negotiations, conflict management and peace building since the post-war era. What happens when our current world order is challenged?

Arrangör: Folke Bernadotteakademin (FBA)

Medverkande: Richard Gowan, associate fellow European Council on Foreign Relations. Lena Sundh, former Deputy UN Special Representative for the Democratic Republic of Congo and Deputy Head of the peacekeeping operation MONUC. Jan Eliasson, former Deputy Secretary-General of the UN

Moderator: Marika Griehsel

 

15.00-15.45

Politikers prioriteringar vs ungas prioriteringar – så styr vi biståndet rätt

Träffa unga svenska politiker från politiska ungdomsförbund som deltagit i Rädda Barnens internationella biståndsakademi 2017. Vi pratar om erfarenheter och lärdomar under resans gång där vi diskuterar bland annat hur biståndet på senare år har kretsat kring resultat och om svenskt bistånd verkligen bidrar till förändringar. Biståndet är inte heller befriat från politisk styrning snarare än utifrån behoven på ”marken” vilket gett upphov till frågan på vems villkor som biståndet utgår ifrån och vart ägarskapet ska ligga. En stor andel av befolkningen i syd är barn och ungdomar; vad är deras roll inom biståndet? Hur garanterar vi deras delaktighet i förändringsarbetet för långsiktighet och hållbarhet?

Eventet teckentolkas!

Arrangör: Rädda Barnen

Medverkande: Wanja Kaufmann, Grön Ungdom, Simona Mohamsson, LUF, Sofia Molin, CUF, Tilly Laestander, Ung Vänster, Elin Petersson, MUF

 

16.00-16.45

We are young: the role of youth in promoting peace

Youth, often bringing innovation, energy and optimism to the table, represent an opportunity for global peace and reconciliation. Their inclusion is critical to building sustainable peace, as recently recognised by Security Council Resolution 2250. Yet, many remain excluded from participation in their societies, political processes and peace and development efforts. Given these challenges, what is needed to ensure that young people are engaged as active partners and leaders? To take stock of youth engagement, panellists will describe how they have contributed to peace and development initiatives in their communities and globally. In addition to underscoring why young people should be included, the discussion aims to identify what challenges they face and how to strengthen their engagement. Recognising the need for ongoing peace efforts before, during and after conflict—and in “peaceful” societies—examples from Colombia and Sweden will be highlighted.

Arrangörer: Dag Hammarskjöld Foundation, LSU, Peaceworks Sweden

Medverkande: Annie Utrera, youth activist in Colombia Simón Ebers, Pluralism and Dialogue Institute (PDI) Hanna Bergman, Swedish Youth Representative to the UN General Assembly, LSU

Moderator: Sarah Smith, Dag Hammarskjöld Foundation

 

17.00-17.45

Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030

Det är två år in i genomförandet av Agenda 2030. Har Sverige en självbild av att vara bäst i klassen? Stämmer självbilden med verkligheten? Vilka utmaningar står den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken inför när vi säger att ingen ska lämnas utanför. Röster från ett globalt civilsamhälle utmanar den svenska politiken.

Arrangörer: CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030 och Samstämmighet

Medverkande: Anna Horn, förste vice ordförande Liberala ungdomsförbundet. Maria Andersson Willner, riksdagsledamot Socialdemokraterna. Sofia Arkelsten, riksdagsledamot Moderaterna. Alice Josephson, jämställdhetspolitisk talesperson för Grön Ungdom

Inspelade frågor från representanter från ett globalt civilsamhälle.

Moderator: Monica Lorensson, Plan International Sverige

 

18.00-18.45

Bota din världsångest: Backlashen mot kvinnor

Andelen kvinnor i världen med avlönat arbete har minskat, Ryssland fortsätter att tillåta våld inom äktenskapet och Donald Trump har stoppat allt bistånd till organisationer som inte tar avstånd från abort. Vilka konsekvenser får det för kvinnors rättigheter? Vilka motreaktioner ser vi? Det är mycket som händer i världen och många våndas över globala utmaningar som ekonomiska och politiska orättvisor, kvinnoförtryck och bakslag för yttrandefriheten. FUF och OmVärlden bjuder på ett annorlunda arrangemang under Almedalsveckan, som bygger vidare på förra årets succé Bikta din världsångest. Tre öppna “terapisessioner” behandlar varsitt tema. Varje kväll möts en ny terapeut och en ny klient på Sverige i Världens scen för att lätta sina hjärtan och för att tillsammans med publiken finna ljusglimtarna i den turbulenta världsutvecklingen. Humor och allvar blandas kring temat för dagen, och en artist bjuds in för att framföra sin tolkning. Idag diskuterar vi temat ”Backlashen mot kvinnor”.

Arrangörer: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och OmVärlden

Medverkande: Terapeut: Bilan Osman – journalist och föreläsare på Expo. Klient: Birgitta Ohlsson – riksdagsledamot, Liberalerna. Marit Bergman – artist

Moderator: Ylva Bergman – chefredaktör, OmVärlden

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>