Måndag 2 juli

08.00-08.45

Is Artificial Intelligence the key to human rights and, ultimately, children’s rights?

How is AI, big data and machine-learning technology changing how Human Rights and Children’s Rights are measured, and how will this promote even more sustainable investment and affect companies?

Coinciding with the emergence of environmental, social and governance (ESG) data as a global trend is the ability we now have, through recent advancements in artificial intelligence technology, to process and make sense of massive levels of information. In this seminar, we will explore how big data and machine-learning technology is transforming how Human Rights and Children’s Rights are reported and measured, for the benefit of all stakeholders, and not least, for children.

Arrangör: Rädda Barnen och Arabesque

Medverkande: Georg Kell, Chairman of the Board, Arabesque Asset Management Ltd, former Executive Director UN Global Compact, Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen, Jens Henriksson, VD Folksam

Moderator: Malin Dahlberg Markstedt, Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business

 

10.00-10.45

Youth: The untapped resource in Somalia’s peace process?

Youth participation in society is key to sustainable peace, according to the UN. In Somalia, 80 per cent of the population is under the age of 35, with the vast majority lacking social, economic and political influence. Meet three actors for change in the war-torn country. Young people in conflict-affected countries often have limited access to education and employment. Opportunities for political participation can be virtually non-existent. The harsh conditions can make it difficult to look optimistically to the future. A new global study about youth, peace and security proposes several measures to increase youth participation in the work for peace and security, both at the local, national and international level. 4,200 youths from 150 countries contributed to the study. In Somalia, the UN has appointed a special adviser for youth, peace and security; one of very few such advisers centrally placed in a country. Various projects for increased democratic representation and participation are also being carried out in Somalia. Moreover, the private sector in the country receives international support for the creation of new businesses and economic growth. Among the supporters are young, entrepreneurial Somalis living abroad, doing their best to support a peaceful development and to create jobs in their home country. Welcome to a discussion about the role of youth in the work for peace, security and development, with a focus on Somalia. We will also raise the question how we in the international development cooperation can be a good partner for youth.

Arrangör:  FBA (Folke Bernadotteakademin)

Medverkande: Joao Scarpelini, adviser for youth, peace and security in Somalia, UN, Ilwad Elman, director of programs and development, Elman Peace and Human Rights Center in Mogadishu

Moderator: Erike Tanghøj, FBA

 

11.00-11.45

Hur ökar samarbete säkerheten runt Östersjön?

Att säkerhetsläget runt Östersjön är sämre än tidigare fastslås i såväl försvarsbeslut som olika inriktningar. Ett allt närmare försvarssamarbete mellan Sverige och Finland är därför en av strategierna för att öka säkerheten. Välkommen till ett seminarium där vi borrar i såväl dagsläge som framtid, aktörer, analys och konkreta aktiviteter som kan öka säkerheten runt Östersjön.

Hur fort går utvecklingen, och vilka är utmaningarna i det rådande läget? Hur går svensk-finskt försvarssamarbete till i praktiken, och hur jobbar försvarsmakterna med det? Vilka konkreta åtgärder är viktigast i närtid och på längre sikt? Hur sker samarbete med övriga nordiska och östersjöländer, och vad innebär de konkret för säkerheten? Vilka militära och andra förmågor finns runt Östersjön, och hur utvecklas de i de olika länderna?

Hur ser man på Sverige och övriga länder grannar emellan? Hur uppfattas agerande?

Vilka åtgärder krävs för att stabilisera situationen? Och vad krävs för att på sikt få en säkrare situation runt Östersjön?

Medverkande: Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten, Charly Salonius Pasternak, seniorforskare, FFIA (Utrikespolitiska Institutet, Finland), Robert Dalsjö, säkerhetspolitisk analytiker, FOI

Moderator: Annika Nordgren Christensen

Arrangör: FOI och Försvarsmakten

 

12.00-12.45

Agenda 2030 – bra för sparandet och pensionen?

I år sätter FN särskilt fokus på investeringarnas roll för att nå Agenda 2030. ”The choises we make on finance will be crucial”, har generalsekreteraren Antonio Guterres sagt. En rad konferenser och aktiviteter liksom policydialoger på överstatlig nivå pågår nu för att stimulera finanssektorn mot en hållbar utveckling. I Sverige arbetar institutionella investerar, investmentbolag och pensionsfonder för att anpassa sin verksamhet till Agenda 2030. Vilken roll ska finanssektorn ha? Hur bottnar arbetet med Globala målen i organisationerna och vilken samverkan finns? Står Agenda 2030-investeringar i konflikt med avkastningskraven? Hur tillvaratar investerarna konsumenternas intressen? Välkommen till lunch-seminarium!

Arrangör: Sida

Medverkande: Carl Cederschiöld, vd, Handelsbanken fonder, Richard Gröttheim, vd, AP7, Staffan Hansén, vd, SPP, Jens Henriksson, vd, Folksam, Peter Elam Håkansson, ordf, East Capital, Liza Jonson, vd, Swedbank Robur, Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef, AMF, Lotta Engzell-Larsson, ledarskribent, Dagens industri, Carin Jämtin, generaldirektör, Sida

Moderator: Karin Svensson, Sida

 

13.00-13.45

Partiernas syn på FN:s roll i världen

Vi frågar några av de svenska riksdagspartierna om deras syn på FN och FN:s arbete och organisationens roll som plattform för internationella frågor. Utfrågningen kommer redogöra för vart partierna står i frågor om FN inför valet. De främsta diskussionsområdena kommer att vara FN:s framtid och pågående reformarbete, FN:s viktigaste arbetsområden samt Sveriges roll i FN. Aktuella händelser inom FN kan också komma att behandlas såsom Sverige i FN:s säkerhetsråd, hur FN-systemet ska finansieras samt synen på kärnstöd till organisationen. Vi kommer att behandla en rad tematiska områden med allt från mänskliga rättigheter och jämställdhet över hela genomförandet av Agenda 2030 till Sveriges roll i att effektivisera FN:s reformering av utvecklingsarbetet.

Arrangör: Svenska FN-förbundet, Unicef Sverige och Dag Hammarskjöld Foundation

Medverkande: Kerstin Lundgren (C), Sofia Arkelsten (M), Emma Nohrén (Mp) och Maria Andersson Willner (S).

Moderator: Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet.

 

14.00-14.45

Takfir-salafistisk extremism i Sverige – Hur ser den ut och kan motverkas?

Takfir-salafistisk extremism växer i Sverige och utgör ett reellt hot mot vår nationella säkerhet. Hur kan vi vända utvecklingen? Vilka insatser behövs? Hur ser extremistmiljön ut i Sverige och hur rekryterar den med hjälp av propaganda och kriminella nätverk? Al Qaida och Islamiska staten utgör ett reellt hot mot internationell stabilitet, fred och utveckling. Deras ideologi och nätverk har även rotat sig i Sverige. Hur ser propagandan ut som lockar individer att sympatisera med dessa ideologier? Hur ser de svenska terrormiljöerna ut? Vad bör Sverige göra åt det? Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan har studerat detta på uppdrag av MSB.

Arrangör: Försvarshögskolan

Mederkande: Magnus Ranstorp, Docent och terrorismforskare, Försvarshögskolan/CATS Filip Ahlin, Forskningsassistent inom terrorism, Försvarshögskolan/CATS Sakine Madon, Politisk redaktör, Vestmanlands Läns Tidning Lars Nicander, Chef för Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier, Försvarshögskolan

 

15.00-15.45

Hur kan Sverige bidra till att minska de allvarligaste globala riskerna?

Det finns en växande lista av globala utmaningar som kräver ett förbättrat globalt samarbete: massförstörelsevapen, klimatförändringar, storskalig miljökollaps, nya teknologiska innovationer som AI och bioteknik…

Sverige har en lång tradition av att stödja globalt samarbete för att hantera globala risker. Men hur ser det arbetet ut idag? Hur kan Sverige påverka och främja ett fördjupat globalt samarbete med allt fler så kallade ‘wicked problems’ (komplexa utmaningar som verkar resistenta mot lösningar), nationalism och protektionism på frammarsch, den geopolitiska instabilitet som råder i många regioner, och en stor förvirring om hur globala utmaningar ska hanteras i dagens informations- och nyhetsflöde?

Arrangör: Global Challenges Foundation

Medverkande: Fredrik Karlsson, Direktör, Global Challenges Foundation, Charlotte Petri Gornitzka, styrelseledamot Global Challenges Foundation och ordförande för OECD:s biståndskommitté DAC, Maher Nasser, chef för den uppsökande kommunikationsverksamheten på FN:s informationsavdelning DPI, Kristina Persson, grundare Global Utmaning och f.d. minister för strategi- och framtidsfrågor, Anders Rehnberg, Talesman, Liberala ungdomsförbundet

Moderator: Jens Orback, senior rådgivare Global Challenges Foundation och f.d. demokratiminister.

 

16.00-17.45

Politikerdebatt: Hur ser partierna på globala frågor?

Vi går på djupet och ställer partierna till svars. Vilka är de stora skiljelinjerna? Var är partierna överens? Vilka visioner finns för genomförandet av Agenda 2030? Vilken roll ska Sveriges internationella bistånd ska spela? Och hur vill de arbeta för en feministisk utrikespolitik? Globala utvecklingsfrågor måste också få en plats i valrörelsen. De politiska partierna behöver ta ställning och flytta fram positionerna för att vi ska nå en global hållbar utveckling. Under seminariet vill vi få konkreta svar för att kunna hålla partierna ansvariga under kommande mandatperiod. Partiutfrågningen är en del av #hjärtavärlden som 51 organisationer idag står bakom.

Arrangör: ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Barnfonden, Caritas Sverige, Diakonia, Erikshjälpen, Fair Action, FIAN Sverige, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen för Fairtrade Sverige, Hand in Hand, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, Islamic Relief Sverige, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Läkare i världen, Läkarmissionen, MyRight, MÄN, Naturskyddsföreningen, Nordisk Hjälp, Olof Palmes Internationella Center, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSU, Rädda Barnen, Silc, SOS Barnbyar, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Sveriges kristna råd, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union, Vi-skogen, Världsnaturfonden WWF, WaterAid, We Effect i samordning av CONCORD Sverige.

Medverkande: Maria Anderson Willner, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna, Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, Centerpartiet, Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet, Yasmine Posio Nilsson, riksdagsledamot, Vänsterpartiet, Riksdagsledamot, Liberalerna TBC

 

18.00-18.45

Bejaka din världsångest: Klimatet

Jorden går på knäna, och om alla i världen levde och konsumerade som svenskarna skulle det se ännu värre ut. Samtidigt växer hållbarhetsrörelsen. Fler och fler människor omvandlar klimatångest till klimataktion. Hur går det till? Och vad krävs för att utlösa verklig förändring? Efter att ha biktat vår världsångest i Almedalen 2016 och gjort ett ärligt försök att bota densamma 2017 dök en fråga upp: Är världsångesten verkligen något vi vill bli av med? Kanske är världsångest en drivkraft att bejaka, om vi får lite hjälp på traven. Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och tidningen OmVärlden bjuder på ett annorlunda arrangemang som bygger vidare på förra årets succé Bota din världsångest. Tre öppna “terapisessioner” behandlar varsitt tema. Varje kväll möts en ny terapeut och en ny klient på scenen för att lätta sina hjärtan. Vi samtalar om globala utmaningar, och om hur ängslan och frustration kan omvandlas till verkstad. Humor och allvar blandas kring temat för dagen, och en artist bjuds in för att framföra sin tolkning. Idag diskuterar vi temat Klimatet.

Arrangör: FUF och Omvärlden

Medverkande: Maia Hirasawa, artist, Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea, Ahmed Al-Qassam, klimat- och miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne och grundare av Miljöpodden

Moderator: Ylva Bergman – chefredaktör för OmVärlden